Home

World > Chinese University of Hong Kong

affiliations · Chinese University of Hong Kong
authors · Jeffrey Xu Yu · Yufei Tao · Ada Wai-chee Fu
co-op affiliations · Hong Kong University of Science and Technology · Simon Fraser University · University of New South Wales
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 14 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China 112842 23.122.323.622.7

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Hong Kong 12842 23.122.323.622.7

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Hong Kong Chinese University of Hong Kong 28 4223.122.323.622.7

Authors (28)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Jeffrey Xu Yu 18 4.3 3.2 5.2 4.2 08: 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
Yufei Tao 13 4.8 4.6 4.6 4.7 04: 2006,2007,2008,2009
Ada Wai-chee Fu 11 2.4 2.9 1.6 2.1 05: 2000,2005,2007,2008,2009
Xiaokui Xiao 9 3.9 3.9 4.3 4.0 03: 2006,2007,2008
Raymond Chi-Wing Wong 3 0.7 1.0 0.8 1.0 02: 2007,2008
Ho-Fung Leung 2 0.4 0.2 1.0 0.7 02: 2007,2009
Lu Qin 2 0.5 0.6 0.8 0.7 01: 2009
Bolin Ding 2 0.3 0.2 0.6 0.4 02: 2006,2009
Leo Yung Hang Lau 2 0.5 0.3 0.3 0.2 02: 2005,2008
Minghua Chen 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2009
Lijun Chang 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2009
Yiu Sang Moon 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2000
Hong Cheng 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2009
Peixiang Zhao 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2007
Yang Zhou 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2009
Yiping Ke 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2009
Jiexing Li 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2008
Zhiheng Li 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2008
Gabriel Pui Cheong Fung 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2005
Jeffery Xu Yu 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2004
Cheng Sheng 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2009
Polly Mei-shuen Chan 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2000
Yin-Ling Cheung 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2000
Jiefeng Cheng 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2009
Jianhua Lu 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2005
Yingyi Bu 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2008
Yip Sing Ho 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2008
Tai Wong 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2008

Papers (42)

Cooperations by affiliations (26)

affil papers
Hong Kong University of Science and Technology 15
Simon Fraser University 6
University of New South Wales 5
Nanyang Technological University 3
University of Queensland 2
University of Illinois 2
IBM 2
University of California 2
NUS 1
University of Edinburgh 1

dbs.uni-leipzig.de/david