Home

World > Hong Kong University of Science and Technology

affiliations · Hong Kong University of Science and Technology
authors · Dimitris Papadias · Hongjun Lu · Lei Chen
co-op affiliations · Chinese University of Hong Kong · City University of Hong Kong · NUS
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 13 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China 115184 48.048.645.746.8

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Hong Kong 15184 48.048.645.746.8

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Hong Kong Hong Kong University of Science and Technology 51 8448.048.645.746.8

Authors (51)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Dimitris Papadias 32 10.2 8.3 9.3 8.9 09: 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
Hongjun Lu 16 4.0 3.4 3.5 3.0 07: 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006
Lei Chen 8 2.5 1.8 2.0 1.8 04: 2006,2007,2008,2009
Qiong Luo 7 1.8 1.5 1.3 1.4 04: 2006,2007,2008,2009
Wilfred Ng 6 2.7 2.0 3.2 2.8 04: 2001,2007,2008,2009
Yin Yang 6 1.7 2.0 1.2 1.4 02: 2007,2009
Yufei Tao 5 2.2 3.1 2.0 2.3 02: 2001,2002
Xiang Lian 5 1.8 1.8 1.8 1.6 04: 2004,2007,2008,2009
Ke Yi 5 1.3 1.3 1.1 1.2 02: 2008,2009
Raymond Chi-Wing Wong 5 1.0 1.7 0.6 1.3 02: 2008,2009
Dik Lun Lee 4 1.1 0.7 1.4 1.0 04: 2003,2005,2006,2009
Haifeng Jiang 4 1.1 1.5 0.8 1.1 02: 2003,2004
Bingsheng He 4 1.0 1.7 0.8 1.3 02: 2007,2008
Pedro V. Sander 3 0.4 0.2 1.5 0.9 03: 2007,2008,2009
Alexander Markowetz 3 0.9 0.9 0.9 1.0 03: 2006,2007,2008
Wei Wang 3 0.8 0.9 0.8 0.9 02: 2003,2004
Jun Zhang 3 0.8 0.9 0.8 0.9 02: 2002,2003
Stavros Papadopoulos 3 0.8 0.9 0.6 0.7 02: 2007,2009
Mian Lu 3 0.4 0.4 0.2 0.3 03: 2007,2008,2009
Wenwei Xue 2 0.6 0.7 0.7 0.8 02: 2006,2008
Yunhao Liu 2 0.5 0.2 0.6 0.4 02: 2006,2007
Panos Kalnis 2 0.7 1.1 0.6 0.8 02: 2001,2002
Haibo Hu 2 0.7 1.1 0.5 0.8 02: 2005,2006
Lei Zou 2 0.7 1.1 0.5 0.8 01: 2009
Kyriakos Mouratidis 2 0.6 0.7 0.4 0.5 01: 2005
James Cheng 2 0.6 0.8 0.4 0.5 02: 2007,2008
Yiping Ke 2 0.6 0.8 0.4 0.6 02: 2007,2008
Yanlei Diao 2 0.5 0.7 0.3 0.5 01: 2000
Jimeng Sun 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2003
Bin Liu 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2004
Qiongmao Shen 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2002
Yu Peng 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2009
Lian Liu 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2009
An Lu 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2007
Chun Kit Hui 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2005
Lun Lee 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2006
Ho Lam Lau 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2008
Frederick H. Lochovsky 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2009
Spiridon Bakiras 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2006
Jianlin Feng 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2008
Qiong Fang 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2008
Qin Zhang 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2008
Weifeng Su 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2009
Jiying Wang 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2004
Fred Lochovsky 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2004
Greg Fu 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2003
Qiuxia Chen 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2007
Qian Wan 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2009
Rui Fang 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2007
Ke Yang 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2007
Manli Zhu 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2003

Papers (84)

Cooperations by affiliations (39)

affil papers
Chinese University of Hong Kong 15
City University of Hong Kong 12
NUS 5
Singapore Management University 5
University of Hong Kong 5
University of New South Wales 4
Microsoft 4
Carnegie Mellon University 4
Fudan University 4
University of Waterloo 4

dbs.uni-leipzig.de/david