Home

World > IIT Bombay

affiliations · IIT Bombay
authors · S. Sudarshan · Krithi Ramamritham · Sunita Sarawagi
co-op affiliations · University of California · Bell · Persistent Systems
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 44 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
India 114748 31.530.232.731.8

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
India Mumbai 14748 31.530.232.731.8

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
India Mumbai IIT Bombay 47 4831.530.232.731.8

Authors (47)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
S. Sudarshan 15 4.5 2.7 5.7 4.6 09: 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
Krithi Ramamritham 14 3.7 2.7 4.2 3.3 08: 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007
Sunita Sarawagi 10 4.7 4.4 5.2 5.1 07: 2000,2001,2002,2003,2004,2006,2009
Soumen Chakrabarti 7 1.8 2.1 1.9 2.1 05: 2000,2002,2003,2004,2005
Arvind Hulgeri 3 1.1 1.4 1.1 1.1 02: 2002,2003
Shetal Shah 3 1.0 1.6 0.8 1.2 03: 2002,2003,2005
Rahul Gupta 2 1.0 1.3 1.0 1.0 02: 2006,2009
Mahesh V. Soundalgekar 2 0.7 0.4 1.0 0.8 02: 2002,2003
Gayatri Sathe 2 1.0 1.0 1.0 1.0 02: 2000,2001
Amit Kumar 2 1.0 0.7 1.0 1.0 01: 2005
Ravindra Guravannavar 2 0.8 1.2 0.8 0.9 02: 2005,2008
Alok Kirpal 2 0.8 0.5 0.7 0.6 02: 2002,2004
Shashank Pandit 2 0.5 0.4 0.6 0.5 02: 2004,2005
Shourya Roy 2 0.7 0.5 0.5 0.4 02: 2002,2003
Prasan Roy 2 0.5 0.7 0.3 0.5 02: 2000,2001
Hrishikesh Karambelkar 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2005
Shariq J. Rizvi 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2002
Chandra Mouli 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2002
Mitul Tiwari 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2000
Subhasri Duttagupta 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2006
Devavrat Shah 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2000
Vinayak Borkar 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2001
Shyamshankar Dharmarajan 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2003
Shaveen Garg 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2004
Anil Bahuman 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2006
Kaustubh Deshmukh 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2001
Bhavana Bharat Dalvi 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2008
Meghana Kshirsagar 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2008
Laks V. S. Lakshmanan 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2001
Anuradha Bhamidipaty 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2002
Sudhir Jorwekar 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2007
Sandeep Srivastava 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2000
Mallela Subramanyam 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2000
Arpit Jain 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2005
Hoshi Mistry 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2001
Varun Kacholia 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2005
Rushi Desai 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2005
B. Aditya 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2002
Gaurav Bhalotia 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2000
Parag Parag 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2002
Anandi Herlekar 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2002
Atul Deopujari 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2002
Mayank Bawa 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2000
Pavan Deolasee 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2001
Amol Katkar 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2001
Ankur Panchbudhe 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2001
Amit Somani 1 0.1 0.0 0.0 0.0 01: 2008

Papers (48)

Cooperations by affiliations (29)

affil papers
University of California 5
Bell 4
Persistent Systems 3
Carnegie Mellon University 3
Microsoft 3
Florida International University 2
AT&T 2
Chutney Technologies, 2
Indian Institute of Science 2
Georgia Institute of Technology 2

dbs.uni-leipzig.de/david