Home

World > Beijing

affiliations · Tsinghua University · Renmin University of China · Peking University
authors · Lizhu Zhou · Jianyong Wang · Jianhua Feng
co-op cities · Kent Ridge · Hong Kong · Vancouver
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 17 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China 196941 24.527.221.824.9

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Beijing 96941 24.527.221.824.9

Affiliations (9)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Beijing Tsinghua University 11 95.75.95.66.0
China Beijing Renmin University of China 13 73.74.83.44.3
China Beijing Peking University 15 63.63.92.93.4
China Beijing IBM 13 63.94.13.13.6
China Beijing Chinese Academy of Sciences 9 63.23.42.73.0
China Beijing Microsoft 4 62.53.02.42.7
China Beijing EMC 2 10.50.70.30.5
China Beijing Intel 2 10.50.40.30.3
China Beijing Baidu 1 11.01.01.01.0

Authors (69)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Lizhu Zhou 5 1.0 0.5 1.8 1.2 03: 2007,2008,2009
Jianyong Wang 5 1.1 0.9 0.7 0.6 04: 2002,2007,2008,2009
Jianhua Feng 4 0.9 0.6 0.9 0.7 02: 2008,2009
Yue Pan 4 0.6 0.3 0.8 0.5 03: 2007,2008,2009
Dongqing Yang 4 0.7 0.4 0.8 0.6 03: 2002,2007,2009
Guoliang Li 4 1.0 1.6 0.6 1.2 03: 2007,2008,2009
Xiaofeng Meng 3 0.8 1.1 0.8 1.1 03: 2003,2004,2007
Gao Cong 3 0.9 1.3 0.6 0.9 01: 2007
Li Ma 3 0.4 0.7 0.3 0.5 03: 2007,2008,2009
Wei-Ying Ma 2 0.8 0.5 1.0 0.9 02: 2004,2007

Papers (41)

Cooperations by cities (21)

city papers
Kent Ridge 8
Hong Kong 6
Vancouver 4
Edinburgh 4
Shanghai 3
Hawthorne 2
Beijing 2
Minneapolis 2
Ohio 1
Brisbane 1

dbs.uni-leipzig.de/david