Home

World > Harbin

affiliations · Harbin Institute of Technology · HIT Software Engineering
authors · Jianzhong Li · Hong Gao · Shouxu Jiang
co-op cities · Kent Ridge · Hong Kong · Edinburgh
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 11 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China 1299 4.34.14.34.0

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Harbin 299 4.34.14.34.0

Affiliations (2)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Harbin Harbin Institute of Technology 7 93.73.73.53.5
China Harbin HIT Software Engineering 3 10.60.30.80.5

Authors (9)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Jianzhong Li 7 1.6 1.5 1.4 1.3 04: 2005,2007,2008,2009
Hong Gao 3 0.7 0.5 0.8 0.6 03: 2007,2008,2009
Shouxu Jiang 2 0.5 0.5 0.3 0.3 01: 2009
Jizhou Luo 2 0.5 0.3 0.3 0.2 02: 2007,2008
Wei Zhang 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2007
Xiaolin Fang 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2009
Hongzhi Wang 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2008
Liu Yu 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2009
Shengfei Shi 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2007

Papers (9)

Cooperations by cities (7)

city papers
Kent Ridge 3
Hong Kong 2
Edinburgh 2
Harbin 1
Brisbane 1
San Jose 1
Sydney 1

dbs.uni-leipzig.de/david