Home

World > Urbana-Champaign

affiliations · University of Illinois
authors · Jiawei Han · Kevin Chen--Chuan Chang · Xiaolei Li
co-op cities · Yorktown Heights · Redmond · Waterloo
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 18 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
USA 116177 51.353.951.653.3

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
USA Urbana-Champaign 16177 51.353.951.653.3

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
USA Urbana-Champaign University of Illinois 61 7751.353.951.653.3

Authors (61)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Jiawei Han 35 9.3 6.5 10.4 8.4 08: 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
Kevin Chen--Chuan Chang 22 7.5 5.4 9.1 7.7 09: 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
Xiaolei Li 9 2.5 2.6 2.4 2.5 05: 2003,2004,2006,2007,2008
Xifeng Yan 8 2.3 2.9 1.7 2.1 04: 2004,2005,2006,2007
Dong Xin 7 1.8 2.8 1.6 2.4 04: 2003,2005,2006,2007
Bin He 6 2.3 3.0 2.0 2.2 04: 2003,2004,2005,2006
AnHai Doan 6 1.3 1.1 1.3 1.1 04: 2003,2004,2005,2007
Chengkai Li 6 1.5 2.6 1.0 1.9 04: 2003,2005,2006,2007
Zhen Zhang 5 1.5 2.0 1.1 1.5 03: 2004,2005,2006
Tianyi Wu 5 1.0 1.7 0.7 1.2 03: 2007,2008,2009
Hector Gonzalez 4 1.1 1.3 1.4 1.5 04: 2004,2006,2007,2008
Marianne Winslett 4 1.4 1.0 1.4 1.3 03: 2006,2007,2008
Hong Cheng 4 0.9 0.6 0.9 0.7 03: 2005,2006,2008
Chen Chen 4 0.8 1.2 0.5 0.9 03: 2006,2007,2009
Kaushik Chakrabarti 3 1.0 1.6 0.8 1.2 02: 2000,2001
Soumyadeb Mitra 3 0.9 1.6 0.7 1.2 02: 2006,2008
Yizhou Sun 3 0.4 0.6 0.6 0.7 02: 2008,2009
Jae-Gil Lee 3 0.8 1.1 0.5 0.9 02: 2007,2008
Yoonkyong Lee 3 0.7 0.9 0.5 0.7 03: 2004,2005,2007
Seung-won Hwang 2 0.8 0.5 1.0 0.9 02: 2002,2004
Jianyong Wang 2 0.5 0.2 0.7 0.4 02: 2002,2003
Ting Yu 2 0.5 0.6 0.7 0.7 01: 2002
Benjamin W. Wah 2 0.5 0.2 0.6 0.4 02: 2002,2003
ChengXiang Zhai 2 0.4 0.2 0.6 0.4 02: 2007,2009
Tao Cheng 2 0.7 1.1 0.5 0.8 01: 2007
Mayssam Sayyadian 2 0.5 0.7 0.3 0.5 02: 2005,2007
Wensheng Wu 2 0.5 0.6 0.3 0.5 02: 2001,2004
Robin Dhamankar 2 0.4 0.6 0.3 0.4 02: 2003,2004
Cindy X. Lin 2 0.3 0.4 0.2 0.2 01: 2009
Zhijun Yin 2 0.3 0.3 0.2 0.2 01: 2008
Min-Soo Kim 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2009
John Paul Sondag 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2007
Peixiang Zhao 1 0.1 0.1 0.5 0.3 01: 2008
Ricardo Redder 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2007
Jiong Yang 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2004
Loretta Auvil 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2004
Sumin Song 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2005
Qingbo Zhu 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2005
Rishi Rakesh Sinha 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2007
Bo Zhao 1 0.1 0.0 0.5 0.3 01: 2009
Xiaoxin Yin 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2006
Shui-Lung Chuang 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2007
Govind Kabra 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2006
Qiaozhu Mei 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2009
Yunliang Jiang 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2009
Feida Zhu 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2006
Robert McCann 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2005
Bedoor AlShebli 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2005
Quoc Le 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2005
Hoa Nguyen 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2005
Long Vu 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2005
Yixin Chen 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2002
Margaret Myslinska 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2007
Jacob Lee 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2007
Y. Dora Cai 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2004
David Clutter 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2004
Greg Pape 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2004
Michael Welge 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2004
Yintao Yu 1 0.1 0.3 0.1 0.3 01: 2009
Binbin Liao 1 0.1 0.1 0.1 0.0 01: 2009
Duo Zhang 1 0.1 0.0 0.1 0.0 01: 2009

Papers (77)

Cooperations by cities (32)

city papers
Yorktown Heights 9
Redmond 6
Waterloo 5
Murray Hill 4
Vancouver 3
San Jose 3
Chicago 3
Hawthorne 3
Seattle 3
Daejeon 3

dbs.uni-leipzig.de/david