Home

World > Zhejiang

affiliations · Zhejiang University
authors · Chun Chen · Zhaohui Wu · Gang Chen
co-op cities · New York · Beijing · Seattle
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 0 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China 11113 1.92.01.92.0

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Zhejiang 1113 1.92.01.92.0

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Zhejiang Zhejiang University 11 31.92.01.92.0

Authors (11)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Chun Chen 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2006
Zhaohui Wu 1 0.1 0.1 0.5 0.3 01: 2009
Gang Chen 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2006
Xiaoyan Li 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2006
Lidan Shou 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2006
Jinxiang Dong 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2006
Ke Yang 1 0.1 0.2 0.1 0.1 01: 2008
Huajun Chen 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2009
Bin Lu 1 0.1 0.2 0.1 0.1 01: 2009
Chunying Zhou 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2009

Papers (3)

Cooperations by cities (4)

city papers
New York 1
Beijing 1
Seattle 1
Hong Kong 1

dbs.uni-leipzig.de/david