Home

World > Australia > Sydney > University of New South Wales

affiliations · University of New South Wales
authors · Xuemin Lin · Wei Wang · Boualem Benatallah
co-op affiliations · Chinese University of Hong Kong · University of Queensland · Simon Fraser University
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 8 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Australia 112924 14.415.913.614.8

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Australia Sydney 12924 14.415.913.614.8

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Australia Sydney University of New South Wales 29 2414.415.913.614.8

Authors (29)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Xuemin Lin 13 2.8 2.6 2.8 2.7 06: 2003,2005,2006,2007,2008,2009
Wei Wang 8 1.7 2.1 1.1 1.5 06: 2004,2005,2006,2007,2008,2009
Boualem Benatallah 6 1.2 1.5 0.8 1.1 05: 2002,2003,2004,2005,2008
Yidong Yuan 5 1.0 1.0 0.9 1.0 04: 2003,2005,2006,2007
Quan Z. Sheng 3 0.7 0.8 0.8 0.8 03: 2001,2002,2003
Qing Liu 3 0.6 0.6 0.4 0.4 03: 2003,2005,2006
Wenjie Zhang 2 0.5 0.2 0.7 0.4 02: 2008,2009
Jialie Shen 2 0.5 1.0 0.4 0.7 02: 2003,2006
John Shepherd 2 0.5 0.4 0.4 0.3 02: 2003,2006
Chuan Xiao 2 0.6 0.8 0.4 0.6 02: 2008,2009
Phuong Nguyen 1 0.5 0.3 0.7 0.5 01: 2001
Qing Zhang 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2005
Eileen Oi-Yan Mak 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2002
Bryan Harianto 1 0.1 0.1 0.5 0.3 01: 2004
Manh Q. Dinh 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2004
Ron Lei 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2001
Halvard Skogsrud 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2004
Bin Jiang 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2007
Liangzhao Zeng 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2001
Yi Luo 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2007
Anne H. H. Ngu 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2001
Hongzhi Wang 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2005
Régis Saint-Paul 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2008
Karim Baïna 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2004
Hye-young Paik 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2004
Agnieszka Rutkowska 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2004
Ying Zhang 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Hamid Motahari 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2008
Muhammad Aamir Cheema 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2009

Papers (24)

Cooperations by affiliations (21)

country city affil papers
China Hong Kong Chinese University of Hong Kong 5
Australia Brisbane University of Queensland 4
Canada Vancouver Simon Fraser University 4
China Hong Kong Hong Kong University of Science and Technology 4
USA San Marcos Southwest Texas State University 3
France Clermont LIMOS 2
China Harbin Harbin Institute of Technology 1
USA Falls Church Virginia Tech 1
Australia Melbourne La Trobe University 1
USA Shanghai East China University of Science and Technology 1

dbs.uni-leipzig.de/david