Home

World > Canada > Vancouver

affiliations · University of British Columbia · Simon Fraser University
authors · Laks V. S. Lakshmanan · Jian Pei · Raymond T. Ng
co-op cities · Florham Park · Ann Arbor · Hong Kong
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 47 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Canada 123264 32.532.132.232.1

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Canada Vancouver 23264 32.532.132.232.1

Affiliations (2)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Canada Vancouver University of British Columbia 21 4121.320.520.320.2
Canada Vancouver Simon Fraser University 11 2411.211.611.912.0

Authors (32)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Laks V. S. Lakshmanan 27 7.4 8.3 5.6 6.7 07: 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2008
Jian Pei 21 4.8 4.5 5.6 5.1 08: 2000,2001,2002,2005,2006,2007,2008,2009
Raymond T. Ng 16 5.4 4.0 5.4 4.7 09: 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2009
Jiawei Han 6 1.5 2.3 1.3 2.0 03: 2000,2001,2002
Ke Wang 5 1.2 0.6 1.8 1.3 04: 2001,2002,2007,2009
Martin Ester 4 0.9 0.9 1.0 0.9 04: 2004,2005,2006,2007
Ming Hua 4 1.2 2.0 0.9 1.5 03: 2007,2008,2009
Yan Zhao 3 1.0 0.5 1.5 1.2 01: 2003
Hui Wang 3 1.1 1.1 0.9 0.8 02: 2004,2006
Wen Jin 3 0.6 0.5 0.4 0.3 03: 2005,2006,2007
Ganesh Ramesh 2 0.6 0.4 0.7 0.6 02: 2004,2005
Hongrae Lee 2 0.7 1.1 0.5 0.8 02: 2007,2009
Luciana Duranti 1 1.0 1.0 1.0 1.0 01: 2001
Jörg Sander 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2001
Rachel A. Pottinger 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2005
Zheng Zhao 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2004
Yuhan Cai 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2004
Yiwen Yin 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2000
Yu Yin 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2001
Jessica M. Phan 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2002
Yair Wand 1 0.5 0.3 0.5 0.5 01: 2000
Shaofeng Bu 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2005
Alan Wagner 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2001
Shimin Chen 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2003
Runying Mao 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2000
Elaine Qing Chang 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2005
Terence Ho 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2005
Christine Xing Wang 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2002
Xiaodong Zhou 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2002
Joyce Lam 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2001
Ying Lu 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2001
Yaqin Liao 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2001

Papers (64)

Cooperations by cities (39)

country city papers
USA Florham Park 13
USA Ann Arbor 9
China Hong Kong 7
Australia Sydney 5
China Beijing 4
USA Hoboken 3
USA Dayton 3
USA Urbana-Champaign 3
Germany Munich 3
USA Buffalo 3

dbs.uni-leipzig.de/david