Home

World > China > Beijing

affiliations · Tsinghua University · Renmin University of China · Peking University
authors · Lizhu Zhou · Jianyong Wang · Jianhua Feng
co-op cities · Kent Ridge · Hong Kong · Edinburgh
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 14 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China 196941 24.527.221.824.9

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Beijing 96941 24.527.221.824.9

Affiliations (9)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Beijing Tsinghua University 11 95.75.95.66.0
China Beijing Renmin University of China 13 73.74.83.44.3
China Beijing Peking University 15 63.63.92.93.4
China Beijing IBM 13 63.94.13.13.6
China Beijing Chinese Academy of Sciences 9 63.23.42.73.0
China Beijing Microsoft 4 62.53.02.42.7
China Beijing EMC 2 10.50.70.30.5
China Beijing Intel 2 10.50.40.30.3
China Beijing Baidu 1 11.01.01.01.0

Authors (69)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Lizhu Zhou 5 1.0 0.5 1.8 1.2 03: 2007,2008,2009
Jianyong Wang 5 1.1 0.9 0.7 0.6 04: 2002,2007,2008,2009
Jianhua Feng 4 0.9 0.6 0.9 0.7 02: 2008,2009
Yue Pan 4 0.6 0.3 0.8 0.5 03: 2007,2008,2009
Dongqing Yang 4 0.7 0.4 0.8 0.6 03: 2002,2007,2009
Guoliang Li 4 1.0 1.6 0.6 1.2 03: 2007,2008,2009
Xiaofeng Meng 3 0.8 1.1 0.8 1.1 03: 2003,2004,2007
Gao Cong 3 0.9 1.3 0.6 0.9 01: 2007
Li Ma 3 0.4 0.7 0.3 0.5 03: 2007,2008,2009
Wei-Ying Ma 2 0.8 0.5 1.0 0.9 02: 2004,2007
Ji-Rong Wen 2 0.8 0.9 0.7 0.7 02: 2004,2007
Shan Wang 2 0.4 0.5 0.6 0.6 01: 2006
Rubao Lee 2 0.5 1.0 0.4 0.7 02: 2007,2009
Cuiping Li 2 0.5 1.0 0.3 0.7 02: 2006,2007
Zhiping Zeng 2 0.5 0.9 0.3 0.7 02: 2007,2009
Chen Wang 2 0.3 0.3 0.2 0.2 02: 2007,2008
Feng Cao 2 0.3 0.2 0.2 0.2 02: 2008,2009
Guotong Xie 2 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2009
Tengjiao Wang 2 0.3 0.8 0.2 0.6 02: 2002,2009
Jun Gao 2 0.3 0.2 0.2 0.2 02: 2002,2009
Shiwei Tang 2 0.3 0.3 0.2 0.2 02: 2002,2009
William I. Chang 1 1.0 1.0 1.0 1.0 01: 2007
Yun Wang 1 1.0 1.0 1.0 1.0 01: 2007
Yishan Jiao 1 1.0 1.0 1.0 1.0 01: 2006
Jing An 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2003
Huaming Liao 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2007
Zhizhong Tang 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2007
Hongyan Liu 1 0.5 0.3 0.5 0.5 01: 2000
Xinbiao Zhou 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2007
Minghong Zhou 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2007
Huahai Yang 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2004
Daofeng Luo 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2003
Min Xie 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2007
Li Liu 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2007
Eric Li 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2007
Yimin Zhang 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2007
Yu Jiang 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2004
Yan Chen 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2004
Yinan Li 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2007
Jidong Chen 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2009
Hang Guo 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2009
Jinchuan Chen 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2009
Hua-Gang Li 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2004
Zhaohui Peng 1 0.1 0.2 0.1 0.1 01: 2006
Jun Zhang 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2006
Lu Qin 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2006
Sheng Wang 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2006
Bin Cui 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2007
Jing Lu 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2007
Lei Zhang 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2007
Jean-Sébastien Brunner 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2007
Jie Liu 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2008
Lv-an Tang 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2007
Hongyan Li 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2007
Gaoshan Miao 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2007
Yuan Ni 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Bingsheng He 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2009
Qian Zhong 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2009
Hanyu Li 1 0.1 0.2 0.1 0.1 01: 2009
Juanzi Li 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Jie Tang 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Bishan Yang 1 0.1 0.2 0.1 0.1 01: 2009
Haoyu Wu 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Kedong Liu 1 0.1 0.1 0.1 0.0 01: 2009
Zhiming Ding 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Kuien Liu 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2009
Mingshu Li 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Xiaoyuan Wang 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2009
Xingzhi Sun 1 0.1 0.2 0.1 0.1 01: 2009

Papers (41)

Cooperations by cities (21)

country city papers
Singapore Kent Ridge 8
China Hong Kong 6
United Kingdom Edinburgh 4
Canada Vancouver 4
China Shanghai 3
China Beijing 2
USA Hawthorne 2
USA Minneapolis 2
China Fudan 1
Canada Toronto 1

dbs.uni-leipzig.de/david