Home

World > China > Beijing > Peking University

affiliations · Peking University
authors · Dongqing Yang · Tengjiao Wang · Jun Gao
co-op affiliations · Simon Fraser University · NUS · Hong Kong University of Science and Technology
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 17 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China 11156 3.63.92.93.4

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Beijing 1156 3.63.92.93.4

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Beijing Peking University 15 63.63.92.93.4

Authors (15)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Dongqing Yang 4 0.7 0.4 0.8 0.6 03: 2002,2007,2009
Tengjiao Wang 2 0.3 0.8 0.2 0.6 02: 2002,2009
Jun Gao 2 0.3 0.2 0.2 0.2 02: 2002,2009
Shiwei Tang 2 0.3 0.3 0.2 0.2 02: 2002,2009
Xinbiao Zhou 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2007
Huahai Yang 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2004
Yinan Li 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2007
Jianyong Wang 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2002
Bin Cui 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2007
Lv-an Tang 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2007

Papers (6)

Cooperations by affiliations (5)

country city affil papers
Canada Vancouver Simon Fraser University 3
Singapore Kent Ridge NUS 1
China Hong Kong Hong Kong University of Science and Technology 1
USA Dayton Wright State University 1
USA Ann Arbor University of Michigan 1

dbs.uni-leipzig.de/david