Home

World > China > Beijing > Tsinghua University

affiliations · Tsinghua University
authors · Lizhu Zhou · Jianhua Feng · Jianyong Wang
co-op affiliations · NUS · University of Minnesota · IBM
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 0 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China 11119 5.75.95.66.0

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Beijing 1119 5.75.95.66.0

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Beijing Tsinghua University 11 95.75.95.66.0

Authors (11)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Lizhu Zhou 5 1.0 0.5 1.8 1.2 03: 2007,2008,2009
Jianhua Feng 4 0.9 0.6 0.9 0.7 02: 2008,2009
Jianyong Wang 4 0.9 0.7 0.6 0.5 03: 2007,2008,2009
Guoliang Li 4 1.0 1.6 0.6 1.2 03: 2007,2008,2009
Zhiping Zeng 2 0.5 0.9 0.3 0.7 02: 2007,2009
Zhizhong Tang 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2007
Hongyan Liu 1 0.5 0.3 0.5 0.5 01: 2000
Li Liu 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2007
Qian Zhong 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2009
Juanzi Li 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2009

Papers (9)

Cooperations by affiliations (7)

country city affil papers
Singapore Kent Ridge NUS 3
USA Minneapolis University of Minnesota 1
China Beijing IBM 1
USA Irvine University of California 1
China Hong Kong Hong Kong University of Science and Technology 1
USA Cambridge MIT 1
China Beijing Intel 1

dbs.uni-leipzig.de/david