Home

World > China > Taiwan > National Taiwan University

affiliations · National Taiwan University
authors · Ming-Syan Chen · Kun-Ta Chuang · Chi-Chun Lin
co-op affiliations · IBM · National Tsing Hua University · Emory University
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 0 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China 11119 6.06.55.66.2

Cities (1)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Taiwan 1119 6.06.55.66.2

Affiliations (1)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
China Taiwan National Taiwan University 11 96.06.55.66.2

Authors (11)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Ming-Syan Chen 7 2.4 1.5 2.9 2.4 03: 2003,2007,2008
Kun-Ta Chuang 2 0.7 1.1 0.5 0.8 01: 2008
Chi-Chun Lin 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2003
Wei-Guang Teng 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2003
Bi-Ru Dai 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2007
Cheng-Ru Lin 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2007
Jian-Chih Ou 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2008
Chang-Hung Lee 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2008
Chia-Hsin Huang 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2006
Ming-Jyh Hsieh 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2008

Papers (9)

Cooperations by affiliations (6)

country city affil papers
USA Yorktown Heights IBM 2
China Hsinchu National Tsing Hua University 2
USA Taiwan Emory University 1
China Hong Kong City University of Hong Kong 1
China Taipei National Taiwan University 1
Taiwan Taipei National Chengchi University 1

dbs.uni-leipzig.de/david