Home

World > India

affiliations · IIT Bombay · Indian Institute of Science · IBM
authors · S. Sudarshan · Krithi Ramamritham · Jayant R. Haritsa
co-op countries · USA · India · Canada
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 42 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
India 82011087 60.957.763.561.0

Cities (8)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
India Mumbai 35151 32.531.233.832.8
India Bangalore 84033 22.321.423.022.4
India Pune 386 2.01.42.41.8
India Hyderabad 273 1.81.62.01.7
India New Delhi 152 1.31.61.21.4
India Chennai 111 0.30.20.50.4
India Madras 111 0.30.20.50.4
India Kanpur 111 0.30.20.20.2

Affiliations (20)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
India Mumbai IIT Bombay 47 4831.530.232.731.8
India Bangalore Indian Institute of Science 15 1411.310.911.010.9
India Bangalore IBM 15 116.05.96.76.5
India Pune Persistent Systems 6 41.50.82.01.4
India Bangalore Bell 3 30.90.81.31.1
India Mumbai Bell 3 30.81.00.60.7
India Bangalore Yahoo 2 31.00.80.80.5
India New Delhi IBM 5 21.31.61.21.4
India Hyderabad IIIT-H Hyderabad 4 21.31.31.31.2
India Bangalore Tavant Technologies 2 21.31.21.51.4

Authors (110)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
S. Sudarshan 15 4.5 2.7 5.7 4.6 09: 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008
Krithi Ramamritham 14 3.7 2.7 4.2 3.3 08: 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007
Jayant R. Haritsa 13 4.9 3.2 5.8 5.2 06: 2002,2003,2004,2005,2007,2008
Sunita Sarawagi 10 4.7 4.4 5.2 5.1 07: 2000,2001,2002,2003,2004,2006,2009
Soumen Chakrabarti 7 1.8 2.1 1.9 2.1 05: 2000,2002,2003,2004,2005
Prasan Roy 5 1.2 1.1 1.1 1.1 05: 2000,2001,2004,2006,2007
Mukesh K. Mohania 4 1.0 0.5 1.6 1.2 03: 2006,2007,2008
Rahul Gupta 4 1.5 1.7 1.4 1.3 04: 2002,2006,2007,2009
Arvind Hulgeri 3 1.1 1.4 1.1 1.1 02: 2002,2003
Rajeev Rastogi 3 0.9 0.6 1.0 0.7 02: 2005,2008
Shetal Shah 3 1.0 1.6 0.8 1.2 03: 2002,2003,2005
Vibhuti S. Sengar 3 1.0 1.3 0.8 1.0 03: 2002,2003,2008
Harish D. 3 0.9 1.3 0.7 0.9 02: 2007,2008
Himanshu Gupta 3 0.8 0.8 0.6 0.5 03: 2006,2007,2008
Mahesh V. Soundalgekar 2 0.7 0.4 1.0 0.8 02: 2002,2003
A. Kumaran 2 1.0 1.3 1.0 1.0 02: 2003,2004
Subbu N. Subramanian 2 0.8 0.5 1.0 0.9 01: 2001
Gayatri Sathe 2 1.0 1.0 1.0 1.0 02: 2000,2001
Amit Kumar 2 1.0 0.7 1.0 1.0 01: 2005
Ravindra Guravannavar 2 0.8 1.2 0.8 0.9 02: 2005,2008
Venkatesan T. Chakaravarthy 2 0.5 0.6 0.7 0.7 02: 2005,2006
Alok Kirpal 2 0.8 0.5 0.7 0.6 02: 2002,2004
Shashank Pandit 2 0.5 0.4 0.6 0.5 02: 2004,2005
Shourya Roy 2 0.7 0.5 0.5 0.4 02: 2002,2003
Pooja N. Darera 2 0.7 0.5 0.5 0.4 02: 2007,2008
Ullas Nambiar 2 0.6 1.0 0.4 0.8 02: 2007,2008
Manish A. Bhide 2 0.3 0.8 0.2 0.6 02: 2007,2009
Hrishikesh Karambelkar 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2005
Naveen Reddy 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2005
Sugata Ghosal 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2002
Shariq J. Rizvi 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2002
Shridhar Shukla 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2002
Chandra Mouli 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2002
Srinath Srinivasa 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2003
Sujit Kumar 1 0.5 0.3 0.5 0.5 01: 2003
Sougata Mukherjea 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2004
Bhuvan Bamba 1 0.5 0.3 0.5 0.5 01: 2004
Aditya Phatak 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2004
M. G. Thiruvalluvan 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2004
Parag Sarda 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2004
Mitul Tiwari 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2000
Laurent Mignet 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2005
Srinivasa Narayanan 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2001
Subhasri Duttagupta 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2006
G. S. Reddy 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2007
Zenita Ichhaporia 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2007
Sriram Vanama 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2008
Nisheeth Shrivastava 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2008
Samarth Prakash 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2008
Vinod G 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2009
Devavrat Shah 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2000
Siddhesh Bhobe 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2000
Girish Venkatachaliah 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2009
H. S. Ramanujam 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2005
Vinayak Borkar 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2001
T. V. Ashwin 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2002
Shyamshankar Dharmarajan 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2003
Mushtaq Ahmed 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2004
Srikanta J. Bedathur 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2004
Shaveen Garg 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2004
Abhijit Kadlag 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2004
Anil Bahuman 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2006
P. Krishna Reddy 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2007
G. V. Ramaraju 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2007
Anirban Majumder 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2008
Alan Jeffrey 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2008
Shubham Chopra 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2009
Peter Mcllroy 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2001
Kaustubh Deshmukh 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2001
Kamalakar Karlapalem 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2003
Bhavana Bharat Dalvi 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2008
Meghana Kshirsagar 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2008
Laks V. S. Lakshmanan 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2001
Antara Ghosh 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2002
Jignashu Parikh 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2002
Anuradha Bhamidipaty 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2002
Sumit Ganguly 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2004
Sudhir Jorwekar 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2007
Atreyee Dey 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2008
Sourjya Bhaumik 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2008
Sandeep Srivastava 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2000
Mallela Subramanyam 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2000
Arpit Jain 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2005
Tanuja Joshi 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2008
Joseph M. Joy 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2008
Hoshi Mistry 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2001
Varun Kacholia 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2005
Rushi Desai 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2005
Prasad M. Deshpande 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2006
Pradeep Shenoy 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2000
B. Aditya 1 0.1 0.4 0.1 0.3 01: 2002
Gaurav Bhalotia 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2000
Charuta Nakhe 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2002
Parag Parag 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2002
Anandi Herlekar 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2002
Atul Deopujari 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2002
Shyamsunder Gopale 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2002
Mayank Bawa 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2000
Ajay Gupta 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2007
Maya Ramanath 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2002
Bhashyam Ramesh 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Manjula Koppuravuri 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Pavan Deolasee 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2001
Amol Katkar 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2001
Ankur Panchbudhe 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2001
Suresha 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2002
Suparna Bhattacharya 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2002
Manoj K. Agarwal 1 0.2 0.2 0.1 0.1 01: 2009
Srinivas K. Mittapalli 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2009
Amit Somani 1 0.1 0.0 0.0 0.0 01: 2008

Papers (87)

Cooperations by countries (8)

country papers
USA 38
India 14
Canada 4
China 3
Australia 1
Singapore 1
France 1
United Kingdom 1

dbs.uni-leipzig.de/david