Home

World > Japan

affiliations · University of Tokyo · NTT · Japan Advanced Institute of Science and Technology
authors · Yasushi Sakurai · Atsuyuki Morishima · Shunsuke Uemura
co-op countries · USA · Japan · United Kingdom
share of 3+ author papers w/ alphabetical author order · 22 %

Table of contents

Countries (1)

countrycitiesaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Japan 12134425 19.018.518.718.4

Cities (12)

countrycityaffilsauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Japan Tokyo 2177 5.75.55.85.6
Japan Kanagawa 166 3.03.53.03.4
Japan Nomi 145 2.82.32.52.2
Japan Tsukuba 173 2.11.82.11.8
Japan Saitama City 112 0.50.60.30.4
Japan Yoshida 112 1.00.71.01.0
Japan Osaka 141 0.80.80.90.9
Japan Hiyoshi Yokohama 121 1.01.01.01.0
Japan Hikari 111 0.50.70.50.5
Japan Hokkaido 111 0.20.10.10.1

Affiliations (13)

countrycityaffilauthorspapersp:efp:hfp:nefp:nhf
Japan Tokyo University of Tokyo 11 64.54.44.34.3
Japan Kanagawa NTT 6 63.03.53.03.4
Japan Nomi Japan Advanced Institute of Science and Technology 4 52.82.32.52.2
Japan Tsukuba University of Tsukuba 7 32.11.82.11.8
Japan Tokyo IBM 6 21.31.11.51.3
Japan Saitama City Shibaura Institute of Technology 1 20.50.60.30.4
Japan Yoshida Kyoto University 1 21.00.71.01.0
Japan Osaka Osaka University 4 10.80.80.90.9
Japan Hiyoshi Yokohama Keio University 2 11.01.01.01.0
Japan Kurashiki Kurashiki University of Science and the Arts 1 11.01.01.01.0

Authors (44)

authorpapersp:efp:hfp:nefp:nhfyears
Yasushi Sakurai 5 1.4 2.3 1.0 1.7 05: 2000,2001,2002,2004,2005
Atsuyuki Morishima 4 1.0 1.3 0.7 1.0 03: 2001,2002,2005
Shunsuke Uemura 3 0.8 0.4 0.8 0.6 03: 2000,2001,2002
Masatoshi Yoshikawa 3 0.8 0.7 0.5 0.5 03: 2000,2001,2002
Koichi Goto 2 1.0 1.3 1.0 1.0 02: 2002,2003
Yahiko Kambayashi 2 1.0 0.7 1.0 1.0 02: 2002,2003
Haruhiko Kojima 2 0.5 0.2 1.0 0.7 02: 2000,2002
Keishi Tajima 2 0.8 0.8 0.7 0.6 02: 2002,2004
Takeshi Fukuda 2 0.4 0.5 0.7 0.6 02: 2001,2007
Shinichi Morishita 2 0.8 0.5 0.7 0.6 02: 2001,2008
Masaru Kitsuregawa 2 0.5 0.3 0.6 0.5 02: 2000,2002
Sujeet Pradhan 1 1.0 1.0 1.0 1.0 01: 2006
Yoshiki Fukui 1 0.5 0.3 0.5 0.5 01: 2004
Takeshi Mishima 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2009
Hiroshi Nakamura 1 0.5 0.3 0.5 0.5 01: 2009
Satoshi Takano 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2001
Shojiro Nishio 1 0.2 0.1 0.5 0.3 01: 2001
Yoko Maeda 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2001
Motomichi Toyama 1 0.5 0.3 0.5 0.5 01: 2001
Masashi Morimoto 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2004
Ken'ichi Ishikawa 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2005
Taro L. Saito 1 0.5 0.7 0.5 0.5 01: 2008
Takeshi Tokuyama 1 0.3 0.1 0.5 0.4 01: 2001
Haruo Yokota 1 0.3 0.2 0.5 0.4 01: 2009
Naoko Kosugi 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2004
Neila Ben Lakhal 1 0.3 0.5 0.3 0.4 01: 2009
Takashi Kobayashi 1 0.3 0.3 0.3 0.2 01: 2009
Yusuke Ohura 1 0.3 0.5 0.2 0.4 01: 2002
Katsumi Takahashi 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2002
Iko Pramudiono 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2002
Ryoji Kataoka 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2001
Seiichi Koizumi 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2001
Hiroyuki Kitagawa 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2001
Toshiaki Okawara 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2005
Jun'ichi Tanaka 1 0.3 0.2 0.2 0.1 01: 2005
Yasuhiko Morimoto 1 0.3 0.2 0.2 0.2 01: 2001
Hirofumi Matsuzawa 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2007
Masayuki Numao 1 0.1 0.1 0.1 0.1 01: 2007
Masahiro Ohkawa 1 0.1 0.1 0.1 0.0 01: 2007
Rie Sawai 1 0.2 0.4 0.1 0.3 01: 2001
Yin-Huei Loh 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2001
Tsutomu Terada 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2001
Hiroki Shirato 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2005
Makoto Onizuka 1 0.2 0.1 0.1 0.1 01: 2004

Papers (25)

Cooperations by countries (4)

country papers
USA 9
Japan 7
United Kingdom 1
Singapore 1

dbs.uni-leipzig.de/david