Home

Ke Yi, Hao He, Ioana Stanoi, Jun Yang (sigmod, 2004, research)

Incremental maintenance of XML structural indexes

dbs.uni-leipzig.de/david