Home

Bin He, Zhen Zhang, Kevin Chen-Chuan Chang (sigmod, 2004, demo)

Knocking the door to the deep Web: integrating Web query interfaces

dbs.uni-leipzig.de/david