Home

Zhen Zhang, Seung-won Hwang, Kevin Chen-Chuan Chang, Min Wang, Christian A. Lang, Yuan-chi Chang (sigmod, 2006, research)

Boolean + ranking: querying a database by k-constrained optimization

dbs.uni-leipzig.de/david