Home

Lv-an Tang, Bin Cui, Hongyan Li, Gaoshan Miao, Dongqing Yang, Xinbiao Zhou (sigmod, 2007, research)

Effective variation management for pseudo periodical streams

dbs.uni-leipzig.de/david