Home

King-Lup Liu, Weiyi Meng, Jing Qiu, Clement Yu, Vijay Raghavan, Zonghuan Wu, Yiyao Lu, Hai He, Hongkun Zhao (sigmod, 2007, industrial)

AllInOneNews: development and evaluation of a large-scale news metasearch engine

dbs.uni-leipzig.de/david