Home

Bingsheng He, Yinan Li, Qiong Luo, Dongqing Yang (sigmod, 2007, demo)

EaseDB: a cache-oblivious in-memory query processor

dbs.uni-leipzig.de/david