Home

Yiyao Lu, Zonghuan Wu, Hongkun Zhao, Weiyi Meng, King-Lup Liu, Vijay Raghavan, Clement Yu (sigmod, 2007, demo)

MySearchView: a customized metasearch engine generator

dbs.uni-leipzig.de/david