Home

Qian Zhong, Hanyu Li, Juanzi Li, Guotong Xie, Jie Tang, Lizhu Zhou, Yue Pan (sigmod, 2009, research)

A gauss function based approach for unbalanced ontology matching

dbs.uni-leipzig.de/david