Home

Liang Xu, Tok Wang Ling, Huayu Wu, Zhifeng Bao (sigmod, 2009, research)

DDE: from dewey to a fully dynamic XML labeling scheme

dbs.uni-leipzig.de/david