Home

Jiawei Han, Jian Pei, Guozhu Dong, Ke Wang (sigmod, 2001, research)

Efficient computation of Iceberg cubes with complex measures

dbs.uni-leipzig.de/david