Home

Donghui Zhang, Yang Du, Tian Xia, Yufei Tao (vldb, 2006, research)

Progressive computation of the min-dist optimal-location query

dbs.uni-leipzig.de/david