Home

Wei Wang, Haifeng Jiang, Hongjun Lu, Jeffrey Xu Yu (sigmod, 2003, research)

Containment join size estimation: models and methods

dbs.uni-leipzig.de/david