Home

Leng Goh, Yanfeng Shu, Zhiyong Huang, Chin Ooi (vldbj, 2006, research)

Dynamic buffer management with extensible replacement policies

dbs.uni-leipzig.de/david