Home

Ke Deng, Xiaofang Zhou, Heng Tao Shen, Qing Liu, Kai Xu, Xuemin Lin (vldbj, 2008, research)

A multi-resolution surface distance model for k-NN query processing

dbs.uni-leipzig.de/david