Home

Wenfei Fan, Shuai Ma, Yanli Hu, Jie Liu, Yinghui Wu (vldb, 2008, research)

Propagating functional dependencies with conditions

dbs.uni-leipzig.de/david