Home

Hoyoung Jeung, Man Lung Yiu, Xiaofang Zhou, Christian S. Jensen, Heng Tao Shen (vldb, 2008, research)

Discovery of convoys in trajectory databases

dbs.uni-leipzig.de/david