Home

Raymond Chi-Wing Wong, Ada Wai-Chee Fu, Ke Wang, Jian Pei (tods, 2009, research)

Anonymization-based attacks in privacy-preserving data publishing

dbs.uni-leipzig.de/david