Home

Heng Tao Shen, Shouxu Jiang, Kian-Lee Tan, Zi Huang, Xiaofang Zhou (vldbj, 2009, research)

Speed up interactive image retrieval

dbs.uni-leipzig.de/david