Home

Dimitris Sacharidis, Antonios Deligiannakis, Timos Sellis (vldbj, 2009, research)

Hierarchically compressed wavelet synopses

dbs.uni-leipzig.de/david