Home

Huajun Chen, Bin Lu, Yuan Ni, Guotong Xie, Chunying Zhou, Jinhua Mi, Zhaohui Wu (vldb, 2009, demo)

Mashup by surfing a web of data APIs

dbs.uni-leipzig.de/david