Home

Laks V. S. Lakshmanan, Ganesh Ramesh, Hui Wang, Zheng Zhao (vldb, 2004, research)

On testing satisfiability of tree pattern queries

dbs.uni-leipzig.de/david