Home

Jian Pei, Bin Jiang, Xuemin Lin, Yidong Yuan (vldb, 2007, research)

Probabilistic skylines on uncertain data

dbs.uni-leipzig.de/david