Home

Raymond Chi-Wing Wong, Yufei Tao, Ada Wai-Chee Fu, Xiaokui Xiao (vldb, 2007, research)

On efficient spatial matching

dbs.uni-leipzig.de/david