Home

Chen Chen, Xifeng Yan, Philip S. Yu, Jiawei Han, Dong-Qing Zhang, Xiaohui Gu (vldb, 2007, research)

Towards graph containment search and indexing

dbs.uni-leipzig.de/david