Home

Peixiang Zhao, Jeffrey Xu Yu, Philip S. Yu (vldb, 2007, research)

Graph indexing: tree + delta <= graph

dbs.uni-leipzig.de/david