Home

Wenfei Fan, Xibei Jia, Jianzhong Li, Shuai Ma (vldb, 2009, research)

Reasoning about record matching rules

dbs.uni-leipzig.de/david